0%
Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovoj anketi. Provjerite parametre vašeg preglednika.

UPITNIK ZA PRAKTIČARE U VEZI PRIMJENE UREDBI EU 2016/1103, 2016/1104 i 650/2012

Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 u stvarima bračnoimovinskih režima i Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava primjenjuju se od 29. siječnja 2019. godine. Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju primjenjuje se od 17. kolovoza 2015. godine. U okviru projekta „Personal Solution in European Family and Succession Law“, kojeg sufinancira EU, znanstveni konzorcij pod vodstvom prof. Lucie Ruggeri sa Sveučilišta u Camerinu istražuje primjenu navedenih uredbi u praksi.

Najljepše Vas molimo da odgovorite na kratki upitnik u nastavku. Vaši će odgovori predstavljati vrijedan doprinos i izvor informacija u našem istraživanju i planiranju budućih aktivnosti. Unaprijed zahvaljujemo. 

Ovaj upitnik je anoniman.

Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u anketi.

Ukoliko koristite indentifikacijske tokene za pristup ovom upitniku, budite sigurni da token neće biti spremljeni zajedno sa Vašim odgovorima. Tokeni se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će izmjenjeni nakon što završite (ili ne završite) ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za povezivanje tokena s danim odgovorima.